Ajax Pure Home Apple Blossom Jablko Přípravek k čištění a dezinfekci povrchů 1x1L

425745
Platnost akce do 13.12.2022
425745
bez DPH
Cena za kus
41,90 Kč
Cena za balení
41,90 Kč
Cena za jednotku
41,90 Kč
Skladová zásoba není známa
Praha - Stodůlky
Změnit prodejnu

Detailní popis produktu:

Ajax Pure Home Apple je univerzální čisticí prostředek se speciální antibakteriální formulí. Je vhodný na všechny povrchy. Jeho jedinečná vůně, která je aktivována na vzduchu, je obohacena vůní jablečného květu a šalvějovými éterickými oleji,. Jarní květinové aroma se postupně uvolňuje a osvěžuje tak váš domov přírodní svěžestí, která přetrvává déle než 24 hodin. Díky antibakteriální formuli zabíjí 99,99% bakterií, čistí do hloubky a zanechává povrch čistý, přičemž chrání jemné povrchy (mramor, keramika). Je možné jej použít bez oplachování nebo drhnutí. . Ajax je vyroben zodpovědně, což znamená, že je vyráběn v provozech, které zvyšují svou vodohospodárnost a energetickou účinnost a směřují k nulovému odpadu. Ajax se vyvíjí spolu s vámi!
Ajax 1 l Pure Home Apple je antibakteriální čisticí prostředek s unikátní vůní aktivovanou vzduchem, obohacenou o přírodní extrakty z květin a esenciální oleje.
Návod k použití: Pro každodenní čištění omyvatelných povrchů přidejte obsah 2 víček přípravku do nádoby s vodou (5l). Bez oplachování. Pro účinnou antibakteriální ochranu naneste nezředěný přípravek na navlhčenou houbičku. Setřete povrch. Nechte působit po dobu 15 min. Opláchněte. Takto ošetřené povrchy, které mají přijít do styku s potravinami, musí být před použitím opláchnuty pitnou vodou. Zředěný pro velké plochy. Nezředěný na těžko odstranitelné skvrny.
Nekonzumujte. Při požití vyhledejte lékařskou pomoc. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: Nepoužívat na povrchy citlivé na kyseliny, např. mramor, vápenec, staré litinové vany nebo poškozené smaltované povrchy. V případě pochybností nejprve vyzkoušejte na menší ploše. Přípravek k čištění a dezinfekci povrchů. S antibakteriálním účinkem. Způsobuje vážné podráždění očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou­li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává­li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Je­li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Nepoužívejte společně s výrobky obsahujícími sloučeniny chloru. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor). Obsahuje Isoeugenol. Může vyvolat alergickou reakci. PŘI VDECHNUTÍ: Pokud se objeví příznaky otravy, vyhledejte lékařskou pomoc. PŘI KONTAKTU S POKOŽKOU: Opláchněte pokožku vodou. Svlékněte si kontaminované oblečení. PŘÍ ZASAŽENÍ OČÍ: Okamžitě vypláchněte velkým množstvím vody a vyhledejte lékařskou pomoc. PŘI POŽITÍ: Nevyvolávejte zvracení. Okamžitě navštivte pohotovost nebo vyhledejte lékařskou pomoc. Nepodávejte mléko ani alkoholické nápoje. Osobám v bezvědomí nikdy nic nepodávejte orálně. Další informace: Likvidace odpadu: Likvidujte bezpečným způsobem v souladu s místními předpisy. Nevylévejte produkt do odpadu, povrchových vod ani půdy. Vzniklý odpad předávejte licencované společnosti pro likvidaci odpadů. Prázdné nádoby znovu nepoužívejte. Vyčištěné balení je vhodné k výrobě energie nebo recyklaci.

Render here user shopping lists

Render here shopping cart details

Render here active store id in the mobile navigation