Ajax Pure Home Elderflower Bezový květ Přípravek k čištění a dezinfekci povrchů 1x1L

425746
425746
Dlouhodobě nedostupné
Praha - Stodůlky
Změnit prodejnu
k 23.09.2023 20:59
0 balení
Dlouhodobě nedostupné

Detailní popis produktu:

Ajax Pure Home Bezový květ je univerzální čisticí prostředek se speciální antibakteriální formulí. Je vhodný na všechny povrchy. Jeho jedinečná vůně, která je aktivována na vzduchu, je obohacena vůní bezového květu a éterickými oleji ze šalvěje. Jarní květinové aroma se postupně uvolňuje a osvěžuje tak váš domov přírodní svěžestí, která přetrvává déle než 24 hodin. Díky antibakteriální formuli zabíjí 99,99% bakterií, čistí do hloubky a zanechává povrch čistý, přičemž chrání jemné povrchy (mramor, keramika). Je možné jej použít bez oplachování nebo drhnutí. . Ajax je vyroben zodpovědně, což znamená, že je vyráběn v provozech, které zvyšují svou vodohospodárnost a energetickou účinnost a směřují k nulovému odpadu. Ajax se vyvíjí spolu s vámi!
Ajax 1 l Pure Home Bezový květ je antibakteriální čisticí prostředek s unikátní vůní aktivovanou vzduchem, obohacenou o přírodní extrakty z květin a esenciální oleje.
Návod k použití Pro každodenní čištění omyvatelných povrchů přidejte obsah 2 víček přípravku do nádoby s vodou (5l). Bez oplachování. Pro účinnou antibakteriální ochranu naneste nezředěný přípravek na navlhčenou houbičku. Setřete povrch. Nechte působit po dobu 15 min. Opláchněte. Takto ošetřené povrchy, které mají přijít do styku s potravinami, musí být před použitím opláchnuty pitnou vodou. Zředěný pro velké plochy. Nezředěný na těžko odstranitelné skvrny
Nekonzumujte. Při požití vyhledejte lékařskou pomoc. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: Nepoužívat na povrchy citlivé na kyseliny, např. mramor, vápenec, staré litinové vany nebo poškozené smaltované povrchy. V případě pochybností nejprve vyzkoušejte na menší ploše. Přípravek k čištění a dezinfekci povrchů. S antibakteriálním účinkem. Způsobuje vážné podráždění očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou­li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává­li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Je­li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Nepoužívejte společně s výrobky obsahujícími sloučeniny chloru. Muže uvolňovat nebezpečné plyny (chlor). Opatření a první pomoc: PŘI VDECHNUTÍ: Pokud příznaky intoxikace přetrvávají, přivolejte lékaře. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Opláchněte kůži vodou. Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. PŘI POŽITÍ: Nevyvolávejte zvracení. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Nepodávejte mléko ani alkoholické nápoje. Nikdy nedávejte nic ústy osobě v bezvědomí. Další informace: Likvidace odpadu: Likvidujte bezpečným způsobem v souladu s místními předpisy. Nevylévejte produkt do odpadu, povrchových vod ani půdy. Vzniklý odpad předávejte licencované společnosti pro likvidaci odpadů. Prázdné nádoby znovu nepoužívejte. Vyčištěné balení je vhodné k výrobě energie nebo recyklaci.

Render here user shopping lists

Render here shopping cart details

Render here active store id in the mobile navigation